Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 386

PITANJE: Drutveno odgovorno poslovanje u suvremenim poslovnim procesima
Odgovor
Iz kataloga
- 65358 - Menadment : poduzetnika tehnologija / Zdravko Zeki. -
- 71284 - Socijalno odgovorno gospodarenje : ekonomski i etiki aspekti / [urednice Nada Bodiroga Vukobrat, Sanja Bari]. -
- 71435 - Moderni menadment / Samuel C. Certo, S. Trevis Certo ; [prevoditeljica Kristina Kruhak]. -
- 72072 - Suvremeni menadment : vjetine, sustavi i izazovi / Fikreta Bahtijarevi-iber, Pere Sikavica, Nina Poloki Voki. -
- 72608 - DOP : Drutveno odgovorno poslovanje : [suvremena teorija i najbolja praksa] / Philip Kotler i Nancy Lee ; [prijevod Mira Armour]. -
- 78215 - Doba odgovornosti : korporacijska drutvena odgovornost u doba svjetske financijske krize / Bartol Letica. -
- 78654 - Kontroling izmeu profita i odrivog razvoja / Nidara Osmagani Bedenik... [et al.]. -
- 82869 - Poslovna etika i multikultura / Vidoje Vuji, Marija Ivani, Bruno Boji. -

Natrag