Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 419

PITANJE: Proiavanje zapraenog zraka u sustavu pneumatskog transporta na primjeru pilane drva
Odgovor
Iz kataloga
- 82322 - Osnove mehanikih operacija / Ante iki, ivko Kondi. -
- 204 - Hidraulika i pneumatika / Vladimir Koroman , Rade Mirkovi. -
- 5537 - Pneumatika i hidraulika / Gojko Nikoli. -

Natrag