Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 428

PITANJE: Upravljanje i voenje poslova D.O.O-a
Odgovor
Iz kataloga
- 11657 - Drutva kapitala : drutvo s ogranienom odgovornou, dioniko drutvo / Boidar Feldman, Sandra Obuljen. -
- 64006 - Trgovako pravo - drutva / Dea Mlikotin Tomi, Hana Horak ; suradnici Marta Boina, Kosjenka Dumani, Ana ega. -
- 59656 - Odanost istini : polemike / eljko Sabol. -
- 70305 - Poslovna ekonomija / Stjepan Dvorski, Franjo Rua, Vladimir Kovca. -
- 62183 - Osnove prava drutava / Sinia Petrovi. -
- 55346 - Sustav uspjelog poduzetnitva / Franjo Jozi. -
- 70305 - Poslovna ekonomija / Stjepan Dvorski, Franjo Rua, Vladimir Kovca. -
- 60046 - Nadzorni odbor i korporativno upravljanje / Darko Tipuri. -

Natrag