Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 432

PITANJE: Franizne ponude u RH
Odgovor
Iz kataloga
- 65014 - Poduzetnitvo : realnost sadanjosti i izazov budunosti / Marin Buble, Dejan Krui. -
- 60815 - Poduzetnitvo / Marica krti. -
- 39882 - Marketing trgovine / Zdenko Segetlija, Maja Lamza-Maroni. -
- 39749 - Financijski menedment / Zoran Ivanovi. -
- 44210 - Poduzetniki menedment : izazov, rizik, zadovoljstvo / Jadranka Deeljin ... [et al.]. -
- 76354 - Marketing malih i srednjih poduzea / Nataa Renko. -
- 78292 - Ekonomski leksikon / [urednici Mia Miki... et al. ; izvrni urednik Goran Sunajko]. -
- 44857 - Malo poduzee u uvjetima tranzicije / Zlatko Lackovi. -
- 49698 - Meunarodno poslovanje / Boo Mati. -
- 12488 - Sve to poduzetnik treba znati / [urednik Eduard Osredeki]. -
- 40137 - Profitni centri i interna ekonomija poduzea / Vinko Belak. -

Natrag