Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 433

PITANJE: Sukobi u poduzeu i njihov utjecaj na poslovanje
Odgovor
Iz kataloga
- 38118 - Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima : prirunik za krizne odnose s javnosu / [Boidar Novak i suradnici] ; [prijevod i prilagodba Hana Klain]. -
- 10228 - Kako upravljati : vodi za menedere / Kate Keenan ; [prijevod Goran Vujasinovi]. -
- 10229 - Kako upravljati sobom : vodi za menedere / Kate Keenan ; [prijevod Suzana Juki]. -
- 1687 - Menaerska komunikologija : razgovor, problemi i konflikti u poduzeu / Pavao Braja. -
- 7079 - Rukovoenje i organizacijsko ponaanje / Milan Jurina. -
- 12345 - Uspjean meneder : svakodnevne metode upravljanja / Majda Rijavec. -
- 67188 - Poslovna komunikacija / Renata Fox. -
- 56789 - Poslovne komunikacije : kulturoloki i strateki pristup / Michael J. Rouse, Sandra Rouse ; [prijevod s engleskog Maa Crnjakovi]. -
- 23171 - Poslovne pismene komunikacije / Antun Kliment. -
- 68737 - Psihologija marketinga / Goran Milas. -
- 56099 - Kriza kao ansa : kroz poslovnu krizu do poslovnog uspjeha / Nidara Osmanagi Bedenik. -
- 72886 - Pregovaranje / Roy J. Lewicki, David M. Saunders, Bruce Barry ; [prijevod Ivana Tuman]. -

Natrag