Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 469

PITANJE: Suvremeni pristup upravljanju ljudskim potencijalima
Odgovor
Iz kataloga
- 37248 - Upravljanje ljudskim potencijalima / Sveto Marui. -
- 55699 - Ljudska strana upravljanja ljudima / Saa Petar, Ivana Vrhovski. -
- 60773 - Savjetnik za uspjeno organiziranje i voenje : vodi do uspjeha u organiziranju, voenju i komunikaciji / [tefanija Vodopija]. -
- 61601 - Menadment ljudskih potencijala : postizanje konkurentske prednosti / Raymond A. Noe ... [et al.] ; [prevoditeljica Milka Bubi]. -
- 61604 - Trening za postizanje uinkovitosti : rast ljudskih potencijala, uinkovitosti i svrhe / John Whitmore ; [prevoditeljica Nina Babi]. -
- 73828 - Kaotika : upravljanje i marketing u turbulentnim vremenima / Philip Kotler i John A. Caslione ; [prevoditeljica Jagoda Poropat Darrer]. -
- 74268 - Srdanost kao roba : oduevljeni zaposlenici - tajna uspjeha najboljeg njemakog poslodavca / Klaus Kobjoll ; s njemakog prevela Dijana Tockner Glova. -
- 75354 - Psiholoko procjenjivanje na radnome mjestu : vodi za menadere / Mark Cook, Barry Cripps ; s engleskoga preveli Mladen Barii i Jasmina Sokovi. -
- 77793 - Kako stvoriti uspjene odnose : na poslu i u privatnom ivotu / Dale Carnegie ; s engleskoga prevela Aleksandra Barlovi. -
- 82076 - Menadment ljudskih resursa = (Human Resource Management) : (sadri primjere, testove, alate i modele) = (contains examples, tests, tools and models) / Dragutin Guti, Sinia Rudelj. -
- 78658 - Menadment humanih resursa u marketingu : (sadri zbirku menaderskih alata) = (Management of Human Resources in Marketing : contains a collection of management tools) / Dragutin Guti, Sinia Rudelj. -
- 82005 - Ljudski potencijali i ekonomski razvoj / Nada Karaman Aksentijevi (ur.). -
- 39299 - Izazovi menadmenta u XXI. stoljeu / Eliza G.C. Collins, Mary Anne Devanna ; [preveo Anelko Markulin]. -

Natrag