Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 504

PITANJE: Povijest mostova
Odgovor
Iz kataloga
- 76443 - Drveni mostovi / Zvonimir agar. -
- 59000 - Konstruiranje mostova / Jure Radi, Ana Mandi, Goran Pu. -
- 43367 - Gradnja mostova : betonski mostovi / Stanko ram. -
- 82 - Metalni mostovi / Drago Horvati ; [crtee izradio Milivoj Mervar]. -
- 55520 - Pontifex maximus : ivot i ostvarenja najveega hrvatskog mostograditelja prof. dr. Krune Tonkovia / Jure Radi. -
- 21400 - Promet u vie razina / Kruno Tonkovi. -
- 79782 - Opa enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda / [glavni urednik Josip entija]. -
- 65025 - Cestovne prometnice I : javne ceste / Ivan Legac. -

Natrag