Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 507

PITANJE: Samoprezentacija - Komunikacijske vjetine
Odgovor
Iz kataloga
- 78027 - Najbolji prezenter : tehnika, stil i strategija najpoznatijega amerikog trenera govornitva / Jerry Weissman ; [prevoditelji Jagoda Poropat Darrer, Davor Metrovi]. -
- 60812 - Prezentacijom do uspjeha : umijee predstavljanja / Jerry Weissman ; [prevoditeljica Zdravka Bui]. -
- 38154 - Recite to jasno i glasno : osnove uspjene prezentacije / Saa Petar ; [autor karikatura Ivan Haramija...et al.]. -
- 63325 - Samopredstavljanje : taktike i stilovi / Josip Burui. -
- 77367 - Prezentacije / Daria Price Bowman. -
- 72365 - Otpusti prolost i ivi : oslobodite se tereta obitelji, odnosa i posla / Avril Carruthers ; [prevela Aleksandra Barlovi]. -
- 67610 - Mo uvjeravanja : govornitvo za menadere (i one koji to ele postati) : prirunik za uenje retorike i javnog nastupa / Mirela panjol Markovi ; [ilustrator Roko Idojti]. -

Natrag