Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 510

PITANJE: Utjecaj siromatva na zdravlje stanovnika (BB)
Odgovor
Iz kataloga
- 62184 - Socijalna politika : povijest, sustavi, pojmovnik / Vlado Puljiz...[et al.]. -
- 39764 - Sociologija : teme i perspektive / Michael Haralambos i Martin Holborn ; prevele s engleskoga Mirjana Pai Jurini...[et al.]. -
- 26665 - Uvod u sociologiju / Michael Haralambos i Robin Heald ; [prijevod Nada oljan]. -
- 66583 - Sociologija / Anthony Giddens ; uz pomo Karen Birdsall ; prema 4. engleskom izd. [s engleskoga prevela Rajka Rusan-Polek]. -
- 77329 - Socijalna medicina / elimir Jaki, Luka Kovai i suradnici. -
- 20283 - Socijalna medicina : praktikum / elimir Jaki i suradnici. -
- 74699 - Medicinska sociologija / Gordana Cerjan-Letica... [et al.]. - - Str. 115.136
- 8532 - Ljudska prava : uvod u teoriju ljudskih prava / Miomir Bulatovi. -
- 54567 - Revija za socijalnu politiku / [glavni i odgovorni urednik Vlado Puljiz]. - - Br. 2 1996, str. 149-158
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=109964
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=93027
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=47326

Natrag