Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 517

PITANJE: Multikulturalni menadment
Odgovor
Iz kataloga
- 74453 - Meunarodni menadment / Marin Buble. -
- 55202 - Stvaranje multikulturalne organizacije : kako iskoristiti snagu raznolikosti / Taylor Cox ; [prevela Kristina Kruhak]. -
- 81844 - Menadment meunarodne trgovine / Ivo Andrijani, Duko Pavlovi. -
- 72072 - Suvremeni menadment : vjetine, sustavi i izazovi / Fikreta Bahtijarevi-iber, Pere Sikavica, Nina Poloki Voki. -
- 31989 - Menedment / Heinz Weihrich, Harold Koontz ; [preveli Aleksandar Andri...et al.]. -
- 82869 - Poslovna etika i multikultura / Vidoje Vuji, Marija Ivani, Bruno Boji. -
- 66659 - Upravljanje markama : (brand menagement) / Tihomir Vraneevi [i suradnici]. -
- 67508 - Europski menadment : europsko poduzee u globalnoj ekonomiji / [Mile Sadak]. -
- 69363 - U potrazi za izvrsnou : lekcije najbolje voenih kompanija Amerike / Thomas Peters i Robert H. Waterman, ml. ; [prijevod Zdenko Sajko i Lidija Zoldo]. -

Natrag