Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 526

PITANJE: Upravljanje ljudskim potencijalima
Odgovor
Iz kataloga
- 33227 - Konkurentska spsobnost poduzea / urednik Darko Tipuri. -
- 69446 - Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi / Gordana Mareti. -
- 37248 - Upravljanje ljudskim potencijalima / Sveto Marui. -
- 63287 - Marketing i menadment u kulturi i umjetnosti / Jurica Pavii, Nika Alfirevi, Ljiljana Aleksi. -
- 59971 - Upravljanje ljudskim potencijalima u prometu / Drago Pupavac, Ratko Zelenika. -
- 40013 - Poslovna organizacija / Pere Sikavica, Mijo Novak. -
- 71624 - Temeljne funkcije upravljanja / uro Horvat ... [et al.]. -
- 65358 - Menadment : poduzetnika tehnologija / Zdravko Zeki. -
- 64300 - Organizacija / Miroslav ugaj, Jusuf ehanovi, Marijan Cingula. -
- 78658 - Menadment humanih resursa u marketingu : (sadri zbirku menaderskih alata) = (Management of Human Resources in Marketing : contains a collection of management tools) / Dragutin Guti, Sinia Rudelj. -
- 63045 - Zaposlite i zadrite najbolje ljude : 21 praktina i dokazana tehnika koju moete primijeniti odmah / Brian Tracy ; [prijevod Neboja Buanovac]. -
- 55699 - Ljudska strana upravljanja ljudima / Saa Petar, Ivana Vrhovski. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=63808
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=60556
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=34361
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54461
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=106238

Natrag