Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 529

PITANJE: Kvaliteta kao konkurentska prednost- primjena ISO standarda
Odgovor
Iz kataloga
- 81023 - Projektni menadment / Marin Buble. -
- 43342 - Dio 3 : Moderna povijest kvalitete. -
- 33653 - Upravljanje ukupnom kvalitetom = (Total Quality Managament) : Kako i to - program visokouinkovitog poslovanja / Joh M. Kelly ; preveo Boran Petri. -
- 35393 - Upravljanje kvalitetom / Hrvoje Skoko. -
- 73147 - Upravljanje poslovnim promjenama / Saa Petar, Davor Perkov. -
- 66656 - Gdje smo i kamo idemo : i jo 90 kolumni iz kole poduzetnitva o poduzetnitvu, menadmentu, razvoju i konkurentnosti, drutvu / Marijan Oani. -
- 567 - Osiguranje kvalitete : po ISO 9000 / Ivo Bakija. -
- 61978 - Menadersko raunovodstvo hotela / Milena Peri, Sandra Jankovi. -
- 60534 - Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji / Ivanka Avelini Holjevac. -
- 31985 - Planiranje i analiza kvalitete : od razvoja proizvoda do upotrebe / J.[Joseph] M. Juran, Frank M. Gryna ; [prevoditelji Vera Katalini...et al.]. -
- 11881 - Kvaliteta je besplatna : umijee osiguravanja kvalitete / Philip B. Crosby ; [prijevod Dunja Vrai-Stejskal]. -
- 48881 - Menadment u malom poduzetnitvu / uro Horvat, Marinko Kovai. -
- 55767 - Meunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije / Toni Lazibat, Marko Kolakovi. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag