Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 55

PITANJE: Sustav upravljanja nadzora kritinih procesa u proizvodnji hrane (HACCP sustav)
Odgovor
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=20690
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=59162
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=2499
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=60069
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=92737
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=79279
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=80227
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=35906

Natrag