Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 57

PITANJE: Poslovna politika u funkciji odrivog rasta i razvoja cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj
Odgovor
Iz kataloga
- 31861 - Ekonomika prometa / Vladimir avrak. -
- 39545 - Prometni sustavi : tehnologija, organizacija, ekonomika, logistika, menadment / Ratko Zelenika. -
- 44631 - Makroekonomski management i strategija prometa Hrvatske / Vladimir avrak. -
- 49205 - Hrvatski gospodarski razvoj / Ivo Drui...[et al.] ; urednik i redaktor Ivo Drui. -
- 59851 - Prometna politika Hrvatske / Juraj Padjen. -
- 44576 - Cestovno prometno pravo / Ladislav Horvat. -
- 73131 - Naela ekonomike prometa / Drago Pupavac. -
- 21398 - Gospodarenje javnim cestama : razvoj, izgradnja odravanje, financiranje, upravljanje, odgovornost, koritenje / Boris Kale. -
- 76462 - Ekonomika prometne industrije / Ratko Zelenika. -
- 78179 - Ekonomika i organizacija cestovnog prometa / Damir imulik. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=45114
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=93540

Natrag