Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 572

PITANJE: Ultrazvuk u medicini
Odgovor
Iz kataloga
- 21922 - Medicinski dijagnostiki ultrazvuk : uvod u fiziku i tehniku / Branko Breyer. -
- 83702 - Principi biomehanike / Vasilije Nikoli, Mladen Hudec i suradnici. -
- 47374 - Fizikalne osnove i kliniki aspekti medicinske dijagnostike / urednici Stipan Jankovi, Davor Eterovi. -
- 38837 - Biomedicinska elektronika / Ante anti. -
- 20368 - Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji / Asim Kurjak i suradnici. -
- 35678 - 6 : G - Ka / [glavni urednik Hrvoje Poar]. -
asopisi
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -

Natrag