Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 594

PITANJE: Zakon o sestrinstvu: profesionalna odgovornost medicinskih sestara
Odgovor
Iz kataloga
- 74378 - Kvaliteta radnoga mjesta = kvaliteta njege pacijenta : okruenja pozitivne prakse : (materijali za informiranje i aktivnost) / Andrea Baumann za Meunarodno vijee medicinskih sestara ; [prijevod Helena Purgari]. -
- 89456 - Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo / Darko Ropac. -
- 74333 - Etiki kodeks : meunarodnoga vijea medicinskih sestara. -
- 74379 - Vodea uloga medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zatiti : pruiti kvalitetu, biti na usluzi zajednici / [urednitvo Sanda Frankovi, Franka Krajnovi, Dubravka Matijai-Bodalec]. -
- 74380 - Vodea uloga sestre u inovativnim pristupima zdravstvenoj njezi : omoguiti kvalitetu, pruiti uslugu zajenici / urednitvo Sanda Frankovi, Franka Krajnovi, Dubravka Matijai-Bodalec. -
- 80208 - Medicinska etika / Stella Fatovi-Fereni, Antun Tucak, urednici. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

Natrag