Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 605

PITANJE: Abdominalna punkcija
Odgovor
Iz kataloga
- 58864 - Abc kirurke svakodnevice / Janko Hanevi i suradnici. -
- 68752 - Kirurgija : za vie medicinske kole / Ivan Prpi ; [suradnici Dubravka ani-Matani, Ivan Jelii]. -

Natrag