Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 609

PITANJE: Izrada sata integriranim sklopovima
Odgovor
Iz kataloga
- 35 - Mikroelektronika : integrirani elektroniki sklopovi / Petar Biljanovi. -
- 73130 - Osnove primijenjene elektrotehnike i elektronike / Tomislav Brodi. -
- 67915 - Elektroinenjerski prirunik / Neven Srb. -
- 48206 - Elektroniki sklopovi : vjebe s integriranim analognim sklopovima / Stanko Paunovi. -
- 59618 - Digitalna elektronika : logiko i elektriko projektiranje / Uro Peruko ; [crtee izradio Milovan Kavek]. -
- 59619 - Digitalni sustavi / Uro Peruko, Vlado Glavini ; [crtee izradio Dubravko Duvani]. -
- 35678 - 6 : G - Ka / [glavni urednik Hrvoje Poar]. -

Natrag