Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 618

PITANJE: Osnaena organizacija i otvorena organizacija
Odgovor
Iz kataloga
- 64300 - Organizacija / Miroslav ugaj, Jusuf ehanovi, Marijan Cingula. -
- 81633 - Organizacija / Pere Sikavica. -
- 23194 - Modeliranje organizacijske strukture poduzea / Pere Sikavica. -
- 81881 - Dizajniranje organizacije : strukture, procesi, poslovi / Pere Sikavica, Tomislav Hernaus. -
- 40013 - Poslovna organizacija / Pere Sikavica, Mijo Novak. -
- 23186 - Organizacijska teorija / Fikreta Bahtijarevi-iber...[et al.] ; redaktor Slavko Kapusti. -
- 79563 - Organizacija velikih poduzea / Lovorka Galeti... [et al.] ; urednica Lovorka Galeti. -
- 75758 - Organizacijsko ponaanje / Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge ; [prevoditelj Emil Herak]. -
- 68299 - Organizacijska psihologija : odabrana poglavlja / Dubravka Miljkovi, Majda Rijavec. -
- 61212 - Projektiranje procesa i strukture organizacije / Borna Bebek. -
- 7079 - Rukovoenje i organizacijsko ponaanje / Milan Jurina. -
- 68872 - Rukovoenje u organizacijama / Gary Yukl ; [prijevod Mirjana Krizmani]. -
- 81654 - Uvod u korporativnu komunikaciju : teorijski pristupi i organizacijski modeli / Zdeslav Milas. -

Natrag