Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 620

PITANJE: Odnos uslunih poduzea i korisnika usluge
Odgovor
Iz kataloga
- 44366 - Odnosi s klijentima u E-poslovanju / eljko Panian. -
- 33065 - Marketing usluga : strategija i menadment / Pierre Eiglier, Eric Langeard. -
- 59688 - Upravljanje odnosom s klijentima : primjenom CRM poslovne strategije do poveanja konkurentnosti / Josip Muller, Velimir Sria. -
- 60534 - Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji / Ivanka Avelini Holjevac. -
- 61608 - Natjecanje u uslunoj ekonomiji : kako stvoriti konkurentsku prednost kroz razvoj i inovaciju usluge / Anders Gustafsson, Michael D. Johnson ; [prevoditeljica Lidija Jeleni]. -
- 75687 - Poduzetnitvo i menadment u uslunim djelatnostima / Vidoje Vuji. -
- 79583 - Marketing & PR u stvarnom vremenu : kako trenutano ukljuiti svoje trite, povezati se s klijentima, te stvoriti proizvode koji razvijaju vae poslovanje u sadanjem trenutku / David Meerman Scott ; [s engleskoga preveli Gea i Darko Vlahovi]. -
- 35963 - Upravljanje marketingom : analiza, planiranje, primjena i kontrola / Philip Kotler ; [prevoditelji Nataa Renko ... et al.]. -
- 78187 - Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu / Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makens ; [prevoditeljice Ivana Grabar... et al.]. -
- 39598 - Knj.2 : Upravljanje poslovima i aktivnostima. -
- 60535 - Hotelski menadment / Zdenko Cerovi. -
- 75467 - Menadment zadovoljstva gosta / Vlado Galii, Slobodan Ivanovi. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag