Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 629

PITANJE: Utjecaj cijene energenata na makroekonomska kretanja u RH
Odgovor
Iz kataloga
- 40128 - Energija i ekonomija / Mirko Mati. -
- 58492 - Energetska ekonomija u praksi : primijenjena znanstvena istraivanja / Mirko Mati. -
- 48459 - Energija i meunarodni transfer tehnologije / Alfredo Vikovi. -
- 72923 - Svjetlo ili mrak : energetska sigurnost - politiko pitanje / Alfredo Vikovi. -
- 80966 - Makroekonomija / Olivier Blanchard ; [preveli Ana Martinis... et al.]. -
- -
- -
- -
- -

Natrag