Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 635

PITANJE: Projekt izgradnje sportsko-rekreacijskog centra u Bjelovaru
Odgovor
Iz kataloga
- 81023 - Projektni menadment / Marin Buble. -
- 79044 - Projektni menadment / Marelo Dujani. -
- 68094 - Projektni menadment i projektno poslovanje / Anton Hauc. -
- 56878 - Projektni menadment / Mislav Ante Omazi, Stipe Baljkas. -
- 68095 - Projektni menadment : vrednovanje rada i nagraivanja uinka / Hrvoje Tadin. -
- 77178 - Projektni menadment : upravljanje razvojnim promjenama / Zdravko Zeki. -
- 68846 - Projektiranje organizacije i upravljanje projektima : skripta / Marelo Dujani. -
- 74455 - Vodi za upravljanje projektima : od poetka do kraja / Gregory M. Horine ; [s engleskoga prevela Vlasta Mihavec]. -
- 80792 - Vodi kroz znanje o upravljanju projektima : (vodi kroz PMBOK) / [urednici uro Njavro, Mato Njavro ; prevoditeljica Marija Hudianec]. -
- 80828 - Budetiranje kapitala : procjena investicijskih projekata / Silvije Orsag, Lidija Dedi. -
- 89437 - Investicije i projekti Grada Bjelovara : 2009.-2012. / urednitvo Poslovni park Bjelovar LORA. -
- 79269 - Projekti i investicije Grada Bjelovara : realizirani, u izvedbi, u prippremi : 2009./2010./2011. / [uredili Sonja Novak, Ivica Markovinovi, Stjepan Grula, Maja Vrabec, Verica Burulic, Ljiljana Balain, Adela Zobundija ; uvod Antun Koruec]. -
- 80841 - Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara : 2011.-2015. / [urednici Ante Topalovi... et al. ; fotografije Andrej Rakni]. -
- 78811 - Razvojna strategija Bjelovarsko-bilogorske upanije : 2011.-2013. ; Komunikacijska strategija za upravljanje i provedbu razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske upanije / [glavni i odgovorni urednik Miroslav aija]. -
- S00008 - Slubeni glasnik Grada Bjelovara /[glavni i odgovorni urednik Tanja Karaula]. -

Natrag