Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 646

PITANJE: Ljudski potencijali u poslovanju poduzea cestovnog prometa
Odgovor
Iz kataloga
- 42782 - Ekonomika prometnog sustava / Bla Bogovi, Mato Petrak ,eljko Radai. -
- 78179 - Ekonomika i organizacija cestovnog prometa / Damir imulik. -
- 59971 - Upravljanje ljudskim potencijalima u prometu / Drago Pupavac, Ratko Zelenika. -
- 39403 - Transportno i peditersko poslovanje / Ivo Andrijani...fet al.]. -
- 44576 - Cestovno prometno pravo / Ladislav Horvat. -
- 61605 - Logistika / David J. Bloomberg, Stephen LeMay, Joe B. Hanna ; [prevoditeljica Rahela Jurkovi]. -
- 39545 - Prometni sustavi : tehnologija, organizacija, ekonomika, logistika, menadment / Ratko Zelenika. -
- 61146 - Multimodalni prometni sustavi / Ratko Zelenika. -
- 39546 - pediterovo pravo / Ratko Zelenika. -
- 39543 - Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i strunog djela / Ratko Zelenika. -
- 82005 - Ljudski potencijali i ekonomski razvoj / Nada Karaman Aksentijevi (ur.). -
- 85342 - Ljudski potencijali : usmjeravanje, odabir i osposobljavanje / Branimir verko. -
- 37248 - Upravljanje ljudskim potencijalima / Sveto Marui. -

Natrag