Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 659

PITANJE: Utjecaj primjene IT-a na jaanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetnitva BB-a
Odgovor
Iz kataloga
- 34782 - Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha / Velimir Sria, Mario Spremi. -
- 71623 - Primijenjeno poduzetnitvo : zbirka tekstova / [redaktori Nikola Kuvai, uro Horvat]. -
- 33116 - Internet i malo poduzetnitvo / eljko Panian. -
- 81664 - Konkurentnost : projekt za Hrvatsku / Mirjana Dragievi. -
- 82585 - E-poslovanje za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika : prirunik za pomo poduzetnikim potpornim institucijama u podrci subjektima malog gospodarstva / [uredili Sanja Peni, Sinia Begovi, Davor Marii]. -
- 33227 - Konkurentska spsobnost poduzea / urednik Darko Tipuri. -
- 69651 - Konkurentska prednost : postizanje i odravanje vrhunskog poslovanja / Michael E. Porter ; prijevod Ivana Logar, Andrea Obraz. -
- 66656 - Gdje smo i kamo idemo : i jo 90 kolumni iz kole poduzetnitva o poduzetnitvu, menadmentu, razvoju i konkurentnosti, drutvu / Marijan Oani. -
- 59688 - Upravljanje odnosom s klijentima : primjenom CRM poslovne strategije do poveanja konkurentnosti / Josip Muller, Velimir Sria. -
- 85030 - Strategijsko upravljanje i konkurentnost u novoj ekonomiji / uro Horvat, Davor Perkov, Nataa Trojak. -
- 72072 - Suvremeni menadment : vjetine, sustavi i izazovi / Fikreta Bahtijarevi-iber, Pere Sikavica, Nina Poloki Voki. -
- 71435 - Moderni menadment / Samuel C. Certo, S. Trevis Certo ; [prevoditeljica Kristina Kruhak]. -
- 39299 - Izazovi menadmenta u XXI. stoljeu / Eliza G.C. Collins, Mary Anne Devanna ; [preveo Anelko Markulin]. -
- 82306 - Informacijska tehnologija u unapreenju turistike komunikacije na primjeru putnike agencije BlagecTurist, Bjelovar : zavrni rad / Bojana Tali. -
- 89467 - Informacijski sustav u funkciji racionalizacije kvartarnih logistika u velikim gradovima : znanstveni magistarski rad / Milan Matekovi. -
- 79183 - Informacijski sustav - temeljni imbenik odrivog razvoja logistikog poduzea : znanstveni magistarski rad / Borislav Jakovljevi. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag