Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 676

PITANJE: Medicinska etika i deontologija
Odgovor
Iz kataloga
- 76461 - Sudska medicina i deontologija / Duan Zeevi i suradnici. -
- 80208 - Medicinska etika / Stella Fatovi-Fereni, Antun Tucak, urednici. -
- 74325 - Medicinska etika / urednik Niko Zurak. -
- 60896 - Knj. 2. -

Natrag