Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 678

PITANJE: Sanacija klizita gabionskim zidom
Odgovor
Iz kataloga
- 43852 - Leksikon graevinarstva / glavni urednik Veselin Simovi. -
- 64174 - Autoceste u Hrvatskoj / [autori Darko Mlinari...[et al.] ; karte Ivana Mikloi...[et al.] ; glavni urednik Goran Pu]. -
- 65025 - Cestovne prometnice I : javne ceste / Ivan Legac. -
- 6760 - Ceste I. i II. / Josip Boievi. -
- 84714 - Terminoloki etverojezini rjenik cestovnog inenjerstva s pojmovnikom = Four-language dictionary of road engineering with definitions / Mate Sren. -
- 65453 - Geotehniki radovi u niskogradnji / Ratko S. ulibrk. -
- 88 - Mehanika tla i temeljenje graevina / Ervin Nonveiller ; [crtei Zvjezdana Mayer ... et al.]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=17443
- http://info.grad.hr/!res/odbfiles/1789/radni%20materijali/szavits-g5_potporne_konstrukcije-radno.pdf
- http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3LLgL37SxcgJ:www.grad.unizg.hr/_download/repository/NASTAVNI_MATERIJAL/NASTAVNI%2520MATERIJAL/Ivsic-GEO-INZ-potporn1-6a.pdf+potporne+konstrukcije&cd=2&hl=hr&ct=clnk&gl=hr

Natrag