Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 681

PITANJE: Ultrazvuk u medicini
Odgovor
Iz kataloga
- 38837 - Biomedicinska elektronika / Ante anti. -
- 1433 - Elektrokardiogram : za studenata i lijenike / Zijad Durakovi i suradnici. -
- 83702 - Principi biomehanike / Vasilije Nikoli, Mladen Hudec i suradnici. -
- 47374 - Fizikalne osnove i kliniki aspekti medicinske dijagnostike / urednici Stipan Jankovi, Davor Eterovi. -
asopisi
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -

Natrag