Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 687

PITANJE: Prijevoz lako pokvarljivog tereta
Odgovor
Iz kataloga
- 33611 - Poznavanje robe u trgovini / Ivo Andrijani, Miljenko Bilen, Toni Lazibat. -
- 12369 - Poznavanje prehrambene robe / Danko Matasovi. -
- 7648 - Prijevoz robe : marketing - tehnologija - organizacija / Bla Bogovi, Mijo Luketi. -
- 6769 - Tehnologija cestovnog prometa / Ivan upanovi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp11/wp11fdoc/ATP-2007e.pdf
- http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Tehnologija%20hrane/tehnologija%20hrane%20nikolina/Tehnologija%20hrane%20skripta.pdf
- http://ss-zeljeznickatehnicka-moravice.skole.hr/upload/ss-zeljeznickatehnicka-moravice/newsattach/164/Prijevoz%20tereta.pdf

Natrag