Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 689

PITANJE: Strateki savezi
Odgovor
Iz kataloga
- 84356 - Izazovi integracijskih procesa : rast poduzea putem spajanja, preuzimanja i stratekih saveza / Davor Filipovi. -
- 55767 - Meunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije / Toni Lazibat, Marko Kolakovi. -
- 39707 - Strateki savezi : suradnjom poduzea do konkurentske prednosti / Darko Tipuri, Goran Markulin. -
- 73202 - Strategija upravljanja vodama / [urednik Danko Biondi]. -
- 58472 - Strateki menadment / Marin Buble...[et al.] ; redaktor Marin Buble. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=44530
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag