Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 702

PITANJE: Kronina bubrena bolest, dijaliza i prehrana
Odgovor
Iz kataloga
- 39876 - Bolesti bubrega / Aleksandra Vasiljeva ; [preveo s ruskog Rastislav Jelatancev]. -
- 20302 - ivot s bolesnim bubrezima / Joe Drinovec, Joica pirc ; prevela sa slovenskog Vlasta Vince. -
- 21949 - Patofiziologija bubrega / Neven Jelavi. -
- 73882 - trausova medicinska biokemija / urednice Ivana epelak i Dubravka voriec. -
- 69237 - Zdravlje za cijelu obitelj / Miriam Stoppard ; [prijevod s engleskoga Mirna ubrani i Ljiljana uri]. -
- 4183 - Prehrana bolesnika : to da, a to ne / Boena Daki. -
- 47366 - Patologija : za studente viih medicinskih kola / Stanko Juki. -
- 67908 - Odabrana poglavlja iz interne medicine / Jadranka Morovi-Vergles i suradnici. -
- 55257 - Povijesni razvoj slube za djeje bolesti / Jadranka Lui Perani. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=51426
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94534
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94526
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94540
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=146551

Natrag