Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 705

PITANJE: Pokazatelji sigurnosti poslovanja (likvidnost, zaduenost,aktivnost)
Odgovor
Iz kataloga
- 72831 - Raunovodstvo malih i srednjih poduzea / Katarina ager, Nikolina Smrekar, Ana Olui. -
- 59779 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager, Lajo ager. -
- 56970 - Poslovno planiranje, kontrola i analiza / Danimir Gulin, Boris Tuek, Lajo ager. -
- 60667 - Poslovno planiranje : s primjerima za investitore / Marijan Cingula, Tihomir Hunjak, Milivoj Reep. -
- 72540 - Kako itati i analizirati financijske izvjetaje / Bruno Bevir. -
- 72540 - Kako itati i analizirati financijske izvjetaje / Bruno Bevir. -
- 70387 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
- 84360 - HSFI : hrvatski standardi financijskog izvjetavanja / [urednica Jasminka Rakijai]. -
- 72885 - Financijsko izvjetavanje u Europskoj uniji / Ana Klikovac. -
- 79173 - Financijsko izvjetavanje jedinica lokalne samouprave : diplomski rad / Valentina eki. -
- 4686 - Financijski management u praksi : poslovne finacije / cijena kapitala / odreivanje vrijednosti ... / autori Ivan utalo, Vlado Leko, Nikica Grubii ; redakcija Pero Jurkovi. -
- 8870 - Organiziranje materijalnog poslovanja / Vilim Feriak. -

Natrag