Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 711

PITANJE: Sindrom bolnog ramena
Odgovor
Iz kataloga
- 33498 - Ortopedija / Marko Peina i suradnici. -
- 8867 - Ortopedija / Ivo Ruszkowski i suradnici. -
- 11891 - Reumatologija : prirunik za lijenike specijaliste, specijaliste drugih graninih struka i studente medicine / Ivo Jaji ; [crtee izradio Vjekoslav Brei]. -
- 78669 - Bol - uzroci i lijeenje / Marko Juki, Vinja Majeri Kogler, Mira Fingler i suradnici. -
- 68757 - Fizijatrijsko-reumatoloka propedeutika / Ivo Jaji i Zrinka Jaji. -
- 68759 - Izvanzglobni reumatizam i srodna stanja : prirunik za reumatologe, fizijatre, interniste, ortopede, medicinare rada i lijenike ope medicine / Ivo Jaji i Zrinka Jaji. -
- 11892 - Reumatske bolesti: fizikalna terapija i rehabilitacija : prirunik za lijenike specijaliste reumatologije, lijenike specijaliste iz fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste graninih struka / Ivo Jaji, Zrink
- 5523 - Reumatske bolesti djeje dobi / Ivan Mali i suradnici. -
- 74418 - Internistika propedeutika i osnove fizikalne dijagnostike / eljko Metelko, Hrvoje Harambai i suradnici. -
- 66982 - Kineziterapija : tretmani poremeaja i bolesti organa i organskih sustava / Zdenko Kosinac ; [fotografije Gari Kosinac]. -
- 33038 - Lijeenje bola / Amira Karkin-Tais. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=70932
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=141001

Natrag