Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 712

PITANJE: Rizini kapital i modeli financiranja malih i srednjih poduzea
Odgovor
Iz kataloga
- 61358 - Financije poduzea / Milan Vukievi. -
- 71333 - Financiranje malih i srednjih poduzea / urednici Vladimir Cvijanovi... [et al.] ; [ilustracije Nik Titanik]. -
- 59565 - Vrijednosni papiri / Silvije Orsag. -
- 66654 - Poduzetnika ekonomija : kako uiniti prvi korak / uro Horvat, eljko Tintor i suradnici. -
- 71623 - Primijenjeno poduzetnitvo : zbirka tekstova / [redaktori Nikola Kuvai, uro Horvat]. -
- 78882 - Poduzetnitvo u meunarodnoj ekonomiji / Mato Grgi, Vlatka Bilas, Sanja Franc. -
- 78883 - Poduzetnitvo / Marica krti, Mihaela Miki. -
- 79215 - Poduzetnitvo / Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd ; prevoditelji Jelena Debeljak, Ivan Spaji. -
- 44857 - Malo poduzee u uvjetima tranzicije / Zlatko Lackovi. -
- 44300 - Financiranje : teorija i praksa financiranja trgovakih drutava / Ivan Markovi ; recenzija Vladimir Veselica, Mladen Habek. -
- 80828 - Budetiranje kapitala : procjena investicijskih projekata / Silvije Orsag, Lidija Dedi. -
- 72552 - Poslovna analiza : [operativno poslovanje, poslovna naela, financiranje, kreditna sposobnost, proizvodnja, snaga zaraivanja, ljudski potencijali] / Janko Tintor. -
- 39763 - Osnove financijskog menedmenta / James C Van Horne, John M. Wachowicz ; [preveli Jasminka Vlai-Ivasovi ... et al.]. -
- 70366 - Financijsko modeliranje / Zdravka Aljinovi, Branka Marasovi, Boko ego. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=103840
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=91228
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=113182
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=89587
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=31979
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=73042
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28872

Natrag