Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 725

PITANJE: Povijesni razvoj kvalitete u sestrinstvu
Odgovor
Iz kataloga
- 36330 - Povijest medicine i sestrinstva s osnovama medicinske etike / Katarina Demarin. -
- 55257 - Povijesni razvoj slube za djeje bolesti / Jadranka Lui Perani. -
- 36330 - Povijest medicine i sestrinstva s osnovama medicinske etike / Katarina Demarin. -
- 71868 - Interna medicina / Dubravko Petra i suradnici. -
- 78890 - Sestrinska profesija u svjetlu bioetikog pluriperspektivizma / Sonja Kalauz. -
- 84529 - Etika u sestrinstvu / Sonja Kalauz. -
- 74378 - Kvaliteta radnoga mjesta = kvaliteta njege pacijenta : okruenja pozitivne prakse : (materijali za informiranje i aktivnost) / Andrea Baumann za Meunarodno vijee medicinskih sestara ; [prijevod Helena Purgari]. -
- 45638 - Liline / Zdravko Luburi. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag