Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 741

PITANJE: Kvaliteta ivota oboljelih od PTSP
Odgovor
Iz kataloga
- 13657 - Prikaz nekih pokazatelja znaajnih za tijek i prognozu PTSP-a / Vinko atipovi, Radomir Drobac, Miroslav Turkovi. -
- 86253 - Rat uronjen u traumu : razgovori / Grozdana Cvitan. -
- 75943 - ivjeti s veteranom : suoavanje sa ivotnim izazovima uz veterana koji pati od PTSP-a / Aphrodite Matsakis ; [prijevod Lidija Joki]. -
- 65337 - Aneo smrti : potresna autobiografija vijetnamskog veterana oboljelog od PTSP-a sa sretnim zavretkom / John Blehm ; [prijevod Slavica Butorac]. -
- 33864 - Posttraumatski stresni poremeaj : hrvatska iskustva / urednici Rudolf Gregurek, Eduard Klain. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=27986
asopisi
- 54522 - Hrvatska revija = Croatian review = Horvatskij urnal = La revue croate = La revista croata = Croatische Rundschau / [urednik Vinko Nikoli]. -

Natrag