Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 756

PITANJE: Hijerarhija i raspon kontrole kao dimenzije organiziranja
Odgovor
Iz kataloga
- 81633 - Organizacija / Pere Sikavica. -
- 40013 - Poslovna organizacija / Pere Sikavica, Mijo Novak. -
- 61212 - Projektiranje procesa i strukture organizacije / Borna Bebek. -
- 68846 - Projektiranje organizacije i upravljanje projektima : skripta / Marelo Dujani. -
- 64300 - Organizacija / Miroslav ugaj, Jusuf ehanovi, Marijan Cingula. -
- 60814 - Metodika projektiranja organizacije / Marin Buble. -
- 81881 - Dizajniranje organizacije : strukture, procesi, poslovi / Pere Sikavica, Tomislav Hernaus. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag