Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 759

PITANJE: Primjena solvera u skladitu gotovih proizvoda (u drvnoj industriji)
Odgovor
Iz kataloga
- 35665 - 2 : Gra - Pl
- 34713 - Odgoda plaanja i naplata potreivanja : uinkovite strategije i kontrola / James J. Andover ; preveo Boran Petri. -
- 89464 - Utjecaj kvalitete i promjera hrastovih trupaca na iskorienje u proizvodnji piljenih elemenata : doktorska disertacija / Tomislav Prka. -
- 89463 - Usporedna analiza prerade hrastove oblovine u jednoj pilani klasinom tehnologijom i tehnologijom izrade drvnih elemenata : magistarski rad / Tomislav Prka. -
- 23803 - Elektronika raunala u proizvodnim procesima : kompjutorsko voenje i kontrola proizvodnje ploa iverica / Milorad Tomi. -
- 23432 - Tehnologija furnira i ploa / Juraj Krpan. -

Natrag