Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 761

PITANJE: Prenatalno nasilje nad djecom i njegove posljedice (droga, alkohol, puenje )
Odgovor
Iz kataloga
- 43555 - MSD Medicinski prirunik za pacijente = The Merck manual of medical information : home edition / glavni urednik eljko Ivanevi. -
- 83495 - Nasilje nad djecom i meu djecom / Vesna Bili, Gordana Buljan Flander, Hana Hrpka. -
- 36586 - Psihologija deteta / Fridrih Troj. -
- 89482 - Biofizikalni profil fetusa i cerebroumbilikalni omjer u prosudbi fetalne hipoksije : disertacija / Dubravko Habek. -
- 89483 - Utjecaj puenja na fetalnu aktivnost u ranoj trudnoi : magistarski rad / Dubravko Habek. -
- 20328 - Opta patoloka fiziologija / Isak Tader ; prevodilac Emanuel Vajs. -
- 73884 - Porodnitvo / Ivan Kuvai, Asim Kurjak, Josip elmi i suradnici. -
- 38334 - Prenatalna dijagnostika i terapija / Asim Kurjak, Ana Stavljeni-Rukavina, Kreimir Paveli. -
- 342 - Fetus kao pacijent / Asim Kurjak. -
- 74417 - Ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji / Asim Kurjak i suradnici ; struni urednici Sanja Kupei, Ratko Matijevi, Milan Stanojevi. -
- 11488 - Marihuana - zabranjeni lijek / Lester Grinspoon i James B. Bakalar ; prijevod Andrea Gapi. -
- 40022 - Alkoholizam-ivot na dva kolosjeka / Emina Kapetanovi-Bunar. -
- 36948 - Zato ne puiti? : prirunik za suzbijanje puenja duhana / Mijo imuni. -
- 72077 - Langmanova Medicinska embriologija / T[homas] W. Sadler ; originalne crtee uredila Jill Lelend ; slike izraene raunalom uredila susan L. Sadler-Redmond ; urednici hrv. izd. elimir Bradamante, urica Grebea. -
- 84835 - Dobrobit i rizici oralne hormonske kontracepcije / Velimir imuni i suradnici. -
- 39967 - Veliki kuni medicinski prirunik / [uredio David R. Goldmann ; prevela Rajna Marani-Jovanovi etc.]. -

Natrag