Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 764

PITANJE: Biopsija kostiju, koronografija, sternalna punkcija
Odgovor
Iz kataloga
- 71868 - Interna medicina / Dubravko Petra i suradnici. -
- 72269 - Interna medicina / Boidar Vrhovac i suradnici ; uredniki odbor Branimir Jaki... [et al.] ; [crtei Milivoj Mervar ; izrada fotografija Stjepan Ivekovi]. -
- 75534 -
- 33498 - Ortopedija / Marko Peina i suradnici. -
- 78033 - Dijagnostike pretrage : prirunik za primarnu zdravstvenu zatitu / Vojislav Iveti, Janko Kersnik ; sa slovenskoga prevela Sanja Blaekovi Milakovi ; urednice hrvatskoga izdanja Biserka Bergman Markovi, Milica Kati. -
- 68371 - Hematologija / Boris Labar, Erik Hauptmann i suradnici. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag