Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 779

PITANJE: Indikatori kvalitete zdravstvene njege
Odgovor
Iz kataloga
- 74378 - Kvaliteta radnoga mjesta = kvaliteta njege pacijenta : okruenja pozitivne prakse : (materijali za informiranje i aktivnost) / Andrea Baumann za Meunarodno vijee medicinskih sestara ; [prijevod Helena Purgari]. -
- 74380 - Vodea uloga sestre u inovativnim pristupima zdravstvenoj njezi : omoguiti kvalitetu, pruiti uslugu zajenici / urednitvo Sanda Frankovi, Franka Krajnovi, Dubravka Matijai-Bodalec. -
- 74379 - Vodea uloga medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zatiti : pruiti kvalitetu, biti na usluzi zajednici / [urednitvo Sanda Frankovi, Franka Krajnovi, Dubravka Matijai-Bodalec]. -
- 77407 - Osnove zdravstvene njege : prirunik za studij sestrinstva / Snjeana ukljek. -
- 74940 - Proces zdravstvene njege / Gordana Fukar. -
- 30163 - Pedijatrija za vie medicinske sestre / Miro Jureti, Livio Balarin i suradnici. -
- 74420 - Zdravstvena njega : udbenik za uenike srednjih medicinskih kola / Nada Prli ; [fotografije Nada Prli, Marin ulj]. -
- 58707 - Hospicij i palijativna skrb / Anica Jui i suradnici. -
- 20239 - Njega bolesnika i prva pomo u kui / tefica Vnuk, Valent Vnuk. -
- 39967 - Veliki kuni medicinski prirunik / [uredio David R. Goldmann ; prevela Rajna Marani-Jovanovi etc.]. -
- 6440 - Veliki zdravstveni savjetnik / priredio Predrag Keros ; [izrada crtea i slika Gordana Franz ... et al.]. -
- 36345 - Medicina rada / urednici Ilija urii, Miomir Savievi. -
- 80843 - Bolnika ljekarna / Jadranka Mladini. -

Natrag