Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 78

PITANJE: Politika odreivanja cijena u poduzeu
Odgovor
Web stranice i Web baze podataka
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=60547&ser=&sqlid=31&css=&U=grbac osvajanje
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=55599&ser=&sqlid=31&css=&U=marketinki planovi
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=68667&ser=&sqlid=31&css=&U=osnove marketinga
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=62636&ser=&sqlid=31&css=&U=osnove marketinga
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=28068&ser=&sqlid=31&css=&U=marketing
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=39882&ser=&sqlid=31&css=&U=marketing trgovine
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=70305&ser=&sqlid=31&css=&U=poslovna ekonomija
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=23151&ser=&sqlid=31&css=&U=uvod u ekonomiku
- http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?sqlx=1942&ser=&sqlid=31&css=&U=ekonomija za menadere

Natrag