Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 780

PITANJE: Poduzetnitvo u RH
Odgovor
Iz kataloga
- 44210 - Poduzetniki menedment : izazov, rizik, zadovoljstvo / Jadranka Deeljin ... [et al.]. -
- 60816 - Poduzetnitvo u ekonomiji znanja / Marko Kolakovi. -
- 78882 - Poduzetnitvo u meunarodnoj ekonomiji / Mato Grgi, Vlatka Bilas, Sanja Franc. -
- 65014 - Poduzetnitvo : realnost sadanjosti i izazov budunosti / Marin Buble, Dejan Krui. -
- 78883 - Poduzetnitvo / Marica krti, Mihaela Miki. -
- 85324 - Upravljanje razvojem turizma i poduzetnitva : turistika politika, razvoj i poduzetnitvo u turizmu / Mato Bartoluci. -
- 60028 - Osnove hrvatskoga gospodarstva : materijali za izuavanje / Vinko Bari, Vladimir avrak. -
- 86017 - EUforija : kako uspjeno poslovati u EU / Ante Babi. -
- 66650 - Ekonomska politika i poduzetnitvo / Gordan Drui. -
- 49862 - Resursi i trita hrvatskog gospodarstva / Ivo Drui. -
- 87000 - Sam svoj gazda : kako uspjeti u poduzetnitvu unato svemu i svima? / Kristina Ercegovi. -
- 85627 - Pet poduzetnika : Ivica Todori, Miodrag Kosti, Fadil Novali, Zoran Jankovi i Emil Tedeschi / [urednici knjige Davor Krile, Milan Gavrovi ; razgovore vodili Slavko Goldstein...[et al.]. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag