Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 793

PITANJE: Misija, vizija i ciljevi u praksi
Odgovor
Iz kataloga
- 75260 - Upravljanje pomou misija / Pablo Cardona i Carlos Rey ; [prevoditeljica Fani Radolfi]. -
- 58472 - Strateki menadment / Marin Buble...[et al.] ; redaktor Marin Buble. -
- 70389 - Menaderska uinkovitost 360 [stupnjeva] : [menader sam sebi : lako je organizirati druge, a sebe...] / Goran Tudor, Majda Rijavec, Predrag Zarevski. -
- 59908 - Menaderska zlatna knjiga : menadment kroz poruke najuspjenijih ljudi, naela poslovnosti, otre misli i grafite / Goran Tudor. -
- 68369 - Temelji menadmenta / Pere Sikavica, Fikreta Bahtijarevi-iber, Nina Poloki Voki. -
- 61600 - Osnove menadmenta / Marin Buble. -

Natrag