Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 8

PITANJE: Problem praenja i ocjenjivanja intelektualnog rada
Odgovor
Iz kataloga
- 76217 - Obrazovanje kao imbenik usklaivanja ponude i potranje na tritu rada : magistarski rad / Tatjana Badrov ; mentor Vladimir Strugar. -
- 31935 - Management ljudskih potencijala / Fikreta Bahtijarevi-iber. -
- 38568 - Revolucija u uenju : kako promijeniti nain na koji svijet ui / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; [prijevod s englekog Gordana Kuterovac Jagodi]. -
- 60816 - Poduzetnitvo u ekonomiji znanja / Marko Kolakovi. -
- 1165 - Intelektualni rad metode i tehnike / Milan Ormu ; eljko Matijevi. -
- 33757 - Obrazovanje za stoljee znanja - XXI. stoljee : svrha, zadae i strategija preobrazbe hrvatskog kolstva / Antun Mijatovi. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag