Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 803

PITANJE: Duhanska industrija
Odgovor
Iz kataloga
- 35663 - 2 : Krm - Proi. -
- 21607 - Prirunik o uzgoju duhana Virinija u Podravini / Petar Bukovac. -
- 30104 - Trita proizvoda i usluga / Miljenko Bilen. -
- 77100 - Plaamo li europske troarine? / Danijela Kuli. -
- 74869 - Duhan / Jasminka Butorac. -
- 39202 - Ratarstvo obiteljskoga tipa : industrijsko i krmno bilje / Mirko Gagro. -
- 4090 - Naela proizvodnje virginijskog duhana / S. N. Hawks, W. K. Collins ; preveli s engleskog Nikola Vuleti ... [et al.]. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag