Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 804

PITANJE: Kineziterapija kod nervusa peroneusa
Odgovor
Iz kataloga
- 66982 - Kineziterapija : tretmani poremeaja i bolesti organa i organskih sustava / Zdenko Kosinac ; [fotografije Gari Kosinac]. -
- 66983 - Kineziterapija sustava za kretanje / Zdenko Kosinac ; [fotografije izradio Ivan Brean]. -
- 68758 - Fizikalna i rehabilitacijska medicina : udbenik za studente / Boidar urkovi i suradnici. -
- 32295 - Klinika kineziterapija : (odabrana poglavlja) / Marija Majki. -
- 72684 - Neurologija za medicinare / Vesna Brinar i suradnici. -
- -
- -
- -

Natrag