Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 806

PITANJE: Restruturiranje i sanacija poduzea na primjeru...
Odgovor
Iz kataloga
- 39206 - Restrukturiranje hrvatskih poduzea / Zoran Kovaevi. -
- 63689 - Novi Steajni zakon : (redakcijski proieni tekst) : sa sudskom praksom i praktinim primjerima / priredio Ivan Novotni. -
- 31808 - Steajni zakon : (redakcijski proien tekst) / [urednik Lidija Jeleni]. -
- 49205 - Hrvatski gospodarski razvoj / Ivo Drui...[et al.] ; urednik i redaktor Ivo Drui. -
- 55346 - Sustav uspjelog poduzetnitva / Franjo Jozi. -
- 198 - Organizacija prestrukturiranja i razvoja poljoprivrede = Organization of Agricultural Restructuring and Development / Josip Koli. -
- 76345 - Financijsko restrukturiranje i sanacija poduzea / Ivan Markovi. -
- 44857 - Malo poduzee u uvjetima tranzicije / Zlatko Lackovi. -
- 72354 - Revizija i analiza : instrumenti uspjenog donoenja poslovnih odluka / arko Popovi, Neda Vitezi ; redakcija Neda vitezi... [et al.]. -
- 38118 - Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima : prirunik za krizne odnose s javnosu / [Boidar Novak i suradnici] ; [prijevod i prilagodba Hana Klain]. -
- 80791 - Formule uspjeha za novo desetljee : na temelju analize 600 poduzea koja su pobijedila krizu / Andrej Vizjak ; [prevoditeljca Ana Sambolec]. -
- 84356 - Izazovi integracijskih procesa : rast poduzea putem spajanja, preuzimanja i stratekih saveza / Davor Filipovi. -
- 85078 - Upravljanje rizicima : temeljni koncepti, strategije i instrumenti / Danijela Milo Spri. -
- 59565 - Vrijednosni papiri / Silvije Orsag. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag