Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 822

PITANJE: Intervencije patronane sestre kod agresivnog pacijenta u kui
Odgovor
Iz kataloga
- 72773 - Primjena sile u psihijatrijskom tretmanu / Miroslav Goreta ; [fotografije Boris Majeti]. -
- 80223 - Istraivanja u razvojnoj psihopatologiji / Anita Vuli-Prtori i Marta Cifrek-Kolari. -
- 77747 - Komunikacijske vjetine u zdravstvu / uredili Damir Luanin i Jasminka Despot Luanin. -
- 74421 - Zdravstvena njega 4 : zdravstvena njega kirurkih, onkolokih i psihijatrijskih bolesnika / Nada Prli, Vera Rogina, Branka Muk. -

Natrag