Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 828

PITANJE: Elementi glavnih raunovodstvenih izvjetaja
Odgovor
Iz kataloga
- 84360 - HSFI : hrvatski standardi financijskog izvjetavanja / [urednica Jasminka Rakijai]. -
- 72831 - Raunovodstvo malih i srednjih poduzea / Katarina ager, Nikolina Smrekar, Ana Olui. -
- 70387 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
- 59779 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager, Lajo ager. -
- 72540 - Kako itati i analizirati financijske izvjetaje / Bruno Bevir. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://web.efzg.hr/dok/RAC/2%20%20FINANCIJSKI%20IZVJE%C5%A0TAJI%20I%20ELEMENTI%20FINANCIJSKIH%20IZVJE%C5%A0TAJA.pdf

Natrag