Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 848

PITANJE: Operacijski menadment (zavisna i nezavisna potranja)
Odgovor
Iz kataloga
- 82148 - Upravljanje lancima dobave / Jasna Prester. -
- 39891 - Operacijska istraivanja / Draen Barkovi. -
- 58472 - Strateki menadment / Marin Buble...[et al.] ; redaktor Marin Buble. -
- 39299 - Izazovi menadmenta u XXI. stoljeu / Eliza G.C. Collins, Mary Anne Devanna ; [preveo Anelko Markulin]. -
- 864 - Marketing / Mihajlo Aimovi. -
- 82858 - Mikroekonomija : menaderski pristup / uro Beni. -
- 44085 - Upravljanje zalihama i skladino poslovanje / V.Belak...[et al.] ; redaktor Mladen Habek. -

Natrag